Brigády,výlovy:
  • Případné dotazy týkajcící se brigád(termín,náplň) na tel.607808390
  • Výlovy podzim 2018:
  • 6.10.-Malý městský,Káňů
  • 13.10.-Volmanec,Prostřední fáčků
  • 20.10.-Dvořáků
  • 27.10.-Horní fáčků-rybářský kroužek
  • 3.11.-Martínků,Spodní fáčků