Valcha 421087:

Rybářský revír 421087 Žirovnička 3 - MO Počátky

Rybářský revír tvoří Velké jezero(Valcha) 5.0 ha.

Přítok Nežárky. A rybník Tovární 6.3ha.


 


Zobrazit místo Žirovnička 3 na větší mapě

 

Na velkém jezeru (Valcha) horní míra kapra je 70 cm (hmotnost stanovit

odhadem).

maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm

(včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k

lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se

zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit

odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.